3. Waarom is BSD niet bekender?

Om een aantal redenen is BSD relatief onbekend:

  1. De BSD-ontwikkelaars zijn vaak meer geïnteresseerd in het verbeteren van hun code dan het aan de man brengen.

  2. Veel van de populariteit van Linux komt door factoren buiten de Linux-projecten, zoals de pers, en door bedrijven die zijn opgericht om Linux-diensten aan te bieden. Tot voor kort hadden de open-source BSDs zulke voorstanders niet.

  3. BSD-ontwikkelaars zijn vaak meer ervaren dan Linux-ontwikkelaars, en hebben minder interesse in het systeem gemakkelijk in gebruik te maken. Nieuwelingen voelen zich vaak meer op hun gemak met Linux.

  4. In 1992 klaagde AT&T BSDI, de verkoper van BSD/386, aan op verdenking dat het product code bevatte waarover AT&T copyright had. De zaak werd buiten de rechtbank om in 1994 beslist, maar het spook van de rechtszaak blijft mensen achtervolgen. In een recent uit maart 2000 dat op het web werd gepubliceerd claimde dat de zaak “recentelijk beslist” was.

    Eén detail dat de rechtszaak ophelderde is de naamgeving: in de jaren 80 stond BSD bekend als “BSD UNIX®”. Met het nemen van de laatste vestiging van AT&T-code van BSD, verloor het ook het recht op de naam UNIX. U zult dus verwijzingen in boektitels zien naar “het besturingssysteem 4.3BSD UNIX” en “het besturingssysteem 4.4BSD”.

  5. De indruk heerst dat de BSD-projecten gefragmenteerd en oorlogvoerend zijn. De Wall Street Journal sprak van “balkanizatie” van de BSD-projecten. Net als de rechtszaak is dit beeld voornamelijk op een oude geschiedenis gebaseerd.

Deze en andere documenten kunnen worden gedownload van ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Lees voor vragen over FreeBSD de documentatie alvorens contact te zoeken <questions@FreeBSD.org>.
Vragen over deze documentatie kunnen per e-mail naar <doc@FreeBSD.org>.